Skip to content

Zlato je jedným z najmenej pochopených aktív

Zlato je jedným z najmenej pochopených aktív. Za posledných 20 rokov vytvorilo viac bohatstva ako európske akcie, napriek tomu ho má vo svojom portfóliu málokto. Komentuje Diana Janošťáková, obchodná manažérka Golden Oak Trust.

7. 3. 2024 | Diana Janošťáková

Unikátny volebný rok 2024 môže zatriasť finančnými trhmi

Voľby v roku 2024 upriamia pozornosť na globálny stav demokracie. V tomto roku sa konajú vo viac ako 70 krajinách, ktoré sú domovom približne 4,2 miliardy ľudí a po prvýkrát v histórii tak ovplyvnia viac ako polovicu svetovej populácie. Môžeme očakávať neistotu na trhoch, volatilitu a presuny investícií do aktív, ktoré investori považujú za bezpečné prístavy. Za jedno z týchto aktív je považované aj zlato. Zlato je v prvom rade uchovávateľom hodnoty a z dlhodobého hľadiska aj zabezpečením proti inflácii.

Niekto môže vtipkovať, že cenu zlata tvorí zo 60 % láska a zo 40 % strach, ale kto pozná históriu, vie, prečo má zlato vo svojom portfóliu. Zlato je jedným z najmenej pochopených aktív. Za posledných 20 rokov vytvorilo viac bohatstva ako európske akcie, napriek tomu ho má vo svojom portfóliu len málokto. Pritom stačí sledovať hodnotu svojich peňazí vo vzťahu k cenám iných mien, zlata, tovarov a služieb, aby ste pochopili, čo sa skutočne deje s hodnotou vašich peňazí. Ak to neurobíte, môžete podľahnúť ilúzii, že majetok meraný v týchto aktívach, či už ide o akcie alebo dlhopisy rastie, pričom pravdou je, že hodnota vašich peňazí klesá.

Zlato patrí medzi najziskovejšie aktíva za posledných 20 rokov

Rôzne štúdie, ako napríklad „Prípad pre strategickú alokáciu do zlata“, publikované v roku 2023 Svetovou radou pre zlato (The Case for a strategic allocation to gold, published in 2023 by the World Gold Council) ukazujú, že zlato za posledných 20 rokov prekonalo mnohé iné triedy aktív ako sú akcie, dlhopisy a fiat meny. Zlato patrí medzi najziskovejšie triedy aktív za posledných 20 rokov.

Najdlhšie obdobie analyzované v štúdii bolo od konca roku 2002 do konca roku 2022, pričom hodnota zlata rástla v priemere o 8,51 % ročne počas 20 rokov. V tomto období európske štátne dlhopisy ponúkali ročný výnos 2,73 %, kým eurová hotovosť zaznamenala výnos len 1,08 %. Na rozdiel od toho iba akcie rýchlo rastúcich rozvíjajúcich sa trhov prekonali zlato s výnosom 8,98 %, rovnako ako globálne akcie mimo Európy na úrovni 8,54 %. Európske akcie dosiahli výnos 6,37 % p.a. Čím kratší je investičný horizont, tým je výkonnosť zlata volatilnejšia.

Fyzické zlato ako alternatíva k doláru pre investorov aj centrálne banky

Rast americkej ekonomiky bol v prevažnej miere založený na fiškálnych výdavkoch financovaných FED-om, ktorý kupoval vládny dlh. Súvaha FED-u explodovala v dôsledku kvantitatívneho uvoľňovania, čo je zdvorilý spôsob ako nazvať tlačenie peňazí. Výsledkom je rastúca inflácia. Ak vlastníte doláre, počas minulého roka ste vplyvom inflácie stratili 9 % svojich peňazí a úrokové sadzby sa ani zďaleka nepribližovali kompenzácii tejto straty. V tomto kontexte veľa investorov aj centrálnych bánk hľadá alternatívu k doláru.

Zlato po tisícky rokov slúžilo ako rezervná mena sveta, čiže bolo legitímnou alternatívou k držbe dolára alebo iných papierových mien. Aj preto nákupy zlata rôznymi centrálnymi bankami v posledných rokoch dosahovali rekordné objemy. Zlato je obmedzená fyzická komodita, ktorá sa nedá len tak jednoducho dotlačiť ako peniaze. Ako také je prirodzeným zabezpečením proti inflácii.

Sme na začiatku trendov, ktoré zvýšia dopyt po zlate

Keďže zlato nenesie žiadne úverové riziko ani riziko protistrany, slúži ako zdroj dôvery a bezpečia v krajine a vo všetkých ekonomických prostrediach. Aj vďaka tomu je popri štátnych dlhopisoch jedným z najdôležitejších rezervných aktív na svete. Aj inverzný vzťah zlata s americkým dolárom ako ďalším významným rezervným aktívom, je ďalším ťahúňom jeho príťažlivosti. Keď hodnota dolára klesá, zlato zvyčajne stúpa, čo centrálnym bankám umožňuje chrániť svoje rezervy v čase volatility trhu. Rovnaký vzťah má zlato aj s akciovým trhom.

Sme na začiatku trendov, ktoré zvýšia dopyt po zlate, keďže aj geopolitické napätie určuje tempo rastu zlata. V prípade, ak vlastníte aj fyzické zlato, vyhnete sa riziku protistrany. Máte tiež potenciál na zhodnotenie svojho majetku. Zlato sa bude zhodnocovať aj v troj-, päť- a desaťročných cykloch. Buďte obozretní, ako máte rozložené svoje investície a uistite sa, že vaše investície nie sú koncentrované len na tradičné trhy, kde je väčšina retailu a častokrát majú rovnakú koreláciu medzi sebou, čiže padajú spolu. Správna diverzifikácia vám vie znížiť riziko a zároveň neznížiť výnos. Ako úplné minimum majte vo svojom portfóliu rôzne druhy aktív, v rôznych menách a s expozíciou na rôzne krajiny.

Zlato je jedným z najmenej pochopených aktív

Blog

Spolupracujte s nami


Ak máte záujem o spoluprácu, nechajte nám na seba kontakt.

Zavoláme Vám za účelom bližšieho oboznámenia sa s možnosťami našej spolupráce.

Váš nákupný balíček

 

 

 

15 mincí

87 € mesačne

6% BONUS

Vaše osobné údaje spracovávame pre vyriešenie vašej požiadavky. Bližšie informácie nájdete tu.